Korona tilpassede menyer

For å gjøre det mulig å bestille mat fra Stabburet til mindre samlinger, har vi tilpasset våre menyer. 

Vi har gått ned til min. 6 porsjoner på alle våre menyer.

I tillegg kan vi porsjonspakke all påsmurt mat som snitter, wraps rundstykker m.m. 

Vi oppfordre alle våre kunder å følge rådene fra myndighetene.

Ta være på hverandre i de disse rare og vanskelige tidene.

Mvh. Stabburet Catering

 • Arrangementer – merk endringer fra 23. februar

  Bergen følger nasjonale regler med maks ti deltakere på innendørs privat arrangement i leid eller lånt lokale, og 20 deltakere på utendørs privat arrangement.

  Ved innendørs offentlig arrangement kan det være ti personer uten fastmonterte seter, og 100 med faste, tilviste plasser. Barn og unge: På idrettsarrangement for utøvere under 20 år er det tillatt med 50 personer  innendørs med idrettslag fra samme kommune, eller 100 personer om alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. På utendørs offentlig arrangement kan det være 200 personer uten faste sitteplasser, og maks 3×200 deltakere med faste tilviste plasser.

  Det er krav om avstand og evt. vakthold om behov. Et privat arrangement er for eksempel tilstelninger etter seremonier og samlinger i forbindelse med skole, arbeid og familiemarkeringer. Et offentlig arrangement er kultur- og idrettsarrangementer, seminarer, kurs, medlemsmøter og andre faglige samlinger, livsynssamlinger og seremonier, varemesser og midlertidige markeder. Organiserte kulturøvelser og trening, samt sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning er ikke å regne som et arrangement. For utdyping av regler for arrangement, se paragraf 13 i Covid 19-forskriften

  Besøk og sosial kontakt

  Bergen følger nasjonal anbefaling om å begrense sosial kontakt, og gjerne møte folk utendørs. Man bør  ikke ha besøk av flere enn fem gjester samtidig, i tillegg til de som bor i husstanden.